Boek 'De Hond de Baas'


De inmiddels vijfde druk van dit boek bewijst dat het boek zeer veel lezers trekt. In het boek wordt op een heldere wijze inzicht gegeven in het belang van een goede baas-hond relatie. Het boek wordt gebruikt als aanvulling en ondersteuning bij de begeleiding. Het is ook los te koop.

"De Hond de Baas", theoretische achtergronden bij het functioneren van uw hond.
Marian Kruithof, Jeanette Vellenga en Wim van Overeem
ISBN 90-803454-3-1

© W. van Overeem 2017, 2020, 2022